Home | Sitemap | Contact | | |
Berghond van de Maremmen / Maremmano Abruzzese


  Voor Erba

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: "Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!"

Vanmiddag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

"Waarom," zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
"Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?"

Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan."

P.N. van Eyck

Erbacedrina di Selvaspina * 01-05-1993   26-04-2007

Erbacedrina di Selvaspina, roepnaam Erba, is mijn/onze eerste Maremma. Rechtstreeks geïmporteerd uit Italië, deed ze in september 1993 haar intrede. Ze was lief en vriendelijk tegen alles en iedereen en bemoederde alles wat te bemoederen viel; pups, jonge kittens, kuikens. Hoewel die laatste een uitgebreide schoonmaakbeurt niet altijd konden waarderen. Vooral tegen schemertijd begon ze waakzaam te worden en liep dan uit voorzorg blaffend door de tuin. Ze was behoorlijk eigenwijs en kon soms echt haar zinnen op iets zetten. En zag dat dan maar weer eens uit haar hoofd te krijgen. Erba is hoogbejaard geworden en was met bijna 14 jaar niet meer de behendige dame die ze eens was. Ze maakte nog zo haar ommetjes door onze tuin, wilde eigenlijk nog graag mee voor een wandelingetje, maar haar ogen waren meestal groter dan haar poten aankonden. Ze is de stammoeder van onze fokkerij en heeft met Amaranto de eerste 2 nesten onder de naam Parcodaini gekregen: het D- en E-nest.
Op 26 april 2007 hebben wij de moeilijke beslissing moeten nemen om haar te laten inslapen; het ging niet meer.


Showresultaten HD B
1995 BOB Clubmatch Nesten: 2

Nakomelingen:14
Stamboom

Erbacedrina di Selvaspina (B)
Baccano Darfo delle Grande Murailles Gerfalco delle Grandes Murailles
Domitilla delle Grandes Murailles
Era Caronte di San Miliano
Belle
Tintarella di Luna di Selvaspina Quadrifoglio delle Grandes Murailles Zufolo delle Grandes Murailles
Cara delle Grandes Murailles
Seratasorpresa di Selvaspina Bruto
Selvapiana delle Grandes Murailles

Home | Contact | Copyrightdesign: Template Shaker
Copyright © 2017, Parcodaini. All rights reserved