Home | Sitemap | Contact | | |
Berghond van de Maremmen / Maremmano Abruzzese

Disclaimer

De eigenaar van deze site kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de honden die op deze pagina ter herplaatsing aangeboden worden. Deze pagina is slechts een service (geen bemiddeling) tot het uitwisselen van gegevens tussen geïnteresseerden en degene die een Maremma ter herplaatsing aanbiedt. Tenzij anders vermeld verlopen alle contacten rechtstreeks met degene die de hond heeft aangemeld. Asielhonden kunnen hier niet worden aangeboden.

The owner of this site can in no way be held responsable for dogs that are offered for rehoming at this page. This page is only a  service to exchange data between those concerned. Unless otherwise mentioned contact is directly between the one who is offering the dog. Dogs from shelters will not be advertised here.

Herplaatsers / rehoming
Bent u, als particulier, de eigenaar van een Maremma waarvoor u een nieuw baasje zoekt dan kunt u een mail sturen met gegevens van u en van de hond. De hond komt gedurende 3 maanden op deze pagina te staan of langer indien noodzakelijk.

Do you privatly own a Maremma Sheepdog that is looking for a new home? You can send an e-mail with details about you and the dog. During 3 months you can put your message on this page. 
Succesvolle herplaatsingen
Succesfully rehomed


augustus 2022: ook voor Myra is een nieuw thuis gevonden, bij halfbroer Arco. Ze kunnen het prima met elkaar vinden zo te zien. video
juni 2022: Airo verhuist binnenkort naar zijn nieuwe baasjes in Spanje
17-01-2022: En gelukkig is er voor Ella (en zus Astra) meteen een nieuw baasje gevonden.10-01-2022: Eindelijk heeft ook Basha een nieuw baasje gevonden in België

10th of January 2022: Finally Basha foudn a ne home in Belgium.
Op 12-12-2019 hebben we bericht ontvangen dat Enzo een nieuw baasje heeft gevonden.

December 12th 2019: Enzo found a new home.
03-01-2015: Wij zijn verheugd, dat Gijs ondertussen niet alleen een nieuw baasje gevonden heeft, maar er ook nog 2 speelkameraadjes bij heeft gekregen.

 January 3rd 2015: We are happy to announce that Gijs found a loving new home, where he can do what he likes most: guard his new family, chase away any uninvited 'guests' and play with his new friends.
01-09-2013: Lupo woont in Frankrijk.
Helaas ontvingen wij het droeve bericht dat Lupo op 16 november is overleden aan een maagdraaing

September 1st 2013: Lupo went to live in France.
Unfortunately we received the sad news that Lupo died of bloat on November 16th.

03-02-2013: Rocco is herplaatst en woont nu samen met Serra, Billy en Dexter.

February 2013: Rocco found a new home and is now living together with Serra, Billy and Dexter.
20-08-2012: Eefje en haar man hebben besloten Lala en Ollie zelf te houden. Ze zoeken nog wel iemand die af en toe op de honden zou kunnen oppassen.

August 20st 2012:Eefje and her husband have decided to keep Lala and Ollie. They would however appreciate someone who can look after them.
24-09-2011: Nibbio heeft een nieuw baasje gevonden in Duitsland!

September 24th 2011: Nibbio found a good new home in Germany!
04-05-2011: Bello heeft een goed thuis gevonden in Italië!

May 14th 2011: Bello found a good new home in Italy!
28-02-2010: Storm en Serra hebben een nieuw goed thuis gevonden.  

February 28th 2010: Storm and Serra found a good new home!


Home | Contact | Copyright | Parcodaini Volpino Italianodesign: Template Shaker
Copyright © 2022, Parcodaini. All rights reserved